maandag 16 juni 2008

De missie!

Beste vrienden,
Onlangs was ik bij Johan op bezoek en hij stelde mij een aantal computers voor voor ons medisch centrum in Burkina Faso.

Dat voorstel was echt welkom.
Momenteel zijn alle computers die we gebruiken zeker meer dan tien jaar oud en hebben we veel te kampen met pannes.
Wisselstukken zijn meestal niet meer te verkrijgen.
Daarbij komt dat die machines behoorlijk traag werken en dus niet echt goed zijn voor een medische context.

Wij hebben, als één van de weinigen in Burkina Faso, een heus computernetwerk opgezet, dat ons toelaat de patiëntendossiers op een professionele manier bij te houden.
Dat komt de kwaliteit van de geneeskunde echt wel ten goede en de patiënten worden voor het eerst ook grondig opgevolgd.
Daarnaast biedt dit netwerk ons ook de mogelijkheid om gegevens van patiënten bereikbaar te maken op een vlotte manier voor de verschillende artsen die met ons samenwerken.

De voordelen van dit netwerk zijn:
· Een uniforme, goede kwaliteit dossierbeheer van de patiënten, waardoor ook een goede kwaliteit geneeskunde.
· Het snel beschikbaar zijn van alle info i.v.m. de patiënt.
· De mogelijkheid om alle onderzoeksgegevens vlot te integreren in het digitale patiënten dossier.
· Creëren van de mogelijkheid tot tele-geneeskunde : Door vlotte uitwisseling van gegevens over het internet kunnen experts uit het Westen hun advies geven en zo de kwaliteit van de lokale gezondheidszorg verbeteren.

Een Belgisch team is in februari dit jaar langs geweest om dit netwerk op te starten en ons van de nodige software te voorzien.
We hebben reeds 300 patiënten in onze bestanden zitten nu.

Sinds vorige week gaan we ook op pad met een mobiele eenheid.
Ook hier zullen we dan (d.m.v. de laptops) de patiëntengegevens intikken.
De backup van onze gegevens gebeurt op drie manieren: op een tweede harde schijf, op een DVD-RW en op een beschermde server in België.

Ons centrum werkt quasi volledig met vrijwilligers.
Het doel van ons medisch programma is goede kwaliteit geneeskunde bereikbaar maken voor iedereen (inclusief de armsten).

Een degelijke hardware is noodzakelijk om op lange termijn dit vol te houden, zowel voor het bijhouden van de dossiers als het financieel beheer van het programma.

Wat willen we graag aanschaffen:
10 Desktops met flatscreen
5 Laptops
Het geheel wordt ons aangeboden voor 3.500 € ongeveer.

Alvast bedankt om hierover na te denken!

Dr. Peter Vandingenen